Yasmine Bleeth [Filmovízia]

1980 Hej Babe!
1985-1989 Ryan's Hope

1991-1993 One Life to Live
1993-1997 Baywatch [Pobrežná hliadka]

1994 The Force [Síla]


1995 Baywatch: Forbidden Paradise

1996 A Face to Die For

1996 Talk to Me


1997 Crowned and Dangerous [Krásna a nebezpečná]1998 BASEketball [Pivní bratia]
1998 The Lake [Jazero]


1999-2000 Nash Bridges
1999 Coming Soon [Už to príde]


1999 Heaven or Vegas [Na ulici snov]1999 It Came From the Sky


1999 Road Rage [Cesta nenávisti]1999 Ultimate Deception [Najhoršia zrada]

1999 Undercover Angel [Strážny anjel]2000-2001 Titans [Titani]


2003 Baywatch: Hawaiian Wedding [Pobrežná hliadka: Havajská noc]2003 Maximum Surge [Game Over]


►►► Yasmine Bleeth ►►►

►►► [Filmovízia] ►►►
►►► [Galéria] __ ►►►
►►► [Wallpaper] _►►►
►►► [Press] ____ ►►►